Saturday, April 30, 2011

کشف افعی سبز چشم یاقوتی

گروهی از دانشمندان انگلیسی با کاوش در جنگل‌های آسیای جنوب شرقی موفق شدند گونه‌ای جدید از خزندگان را که یک افعی چشم یاقوتی است شناسایی کنند
"

No comments:

Post a Comment